Uitleg over Node Rollen

Het volgende tabel toont de mogelijke rollen die in te stellen zijn onder "Settings" => "Device"


Het verhogen van de hop count wordt door de ontwikkelaars afgeraden. In sommige situaties kan je die natuurlijk voor een enkele node(s) ophogen. Maar een algehele opgehoogde hop count zorgt er voor dat de pakketten te ver door gehopt worden en daardoor ga je last krijgen van een te groote mesh. In een te groot mesh is er veel broadcast verkeer, wat resulteerd in het snel raken aan je 10% duty cycle. Aangeraden wordt om je eigen mesh niet groter te laten worden dan 100 nodes.


Het gebruik van de router modes moet zoveel mogelijk behouden blijven aan goed geplaatste nodes. Een router heeft namelijk een andere status in het mesh dan een client, en verkeerd gebruik van de router modes kan er voor zorgen dat een deel van het mesh totaal niet goed werk. De router modus zou dus behouden moeten blijven voor die ene node op een hoge flat/watertoren/hoog kantoor/enz.

Overdreven situatie schets ter info voor ieder die router modes denkt nodig te hebben:

  • Node A is de bron node
  • Node B is een router of client/router op de keukentafel met slecht bereik
  • Node C is een client router met een 8DB omni op het dak van de buurman die de hele wijk/dorp bestrijkt in dekking
  • Node D is de doel node die A niet kan horen maar alleen node C

  1. Node A stuurt een pakket de ether in.
  2. Node B en C horen dit pakket.
  3. Echter omdat node B een router node is zal deze voorrang krijgen volgens het Meshtastic algoritme op het doorsturen van dit pakket. Maar omdat hij een beperkt bereik heeft komt dit pakket niet eens de straat uit.
  4. Node C gaat dit pakket verder niet doorsturen ook al is hij een client, omdat een router node dicht bij hem in de buurt dit al gedaan heeft.

Op deze manier sterft het pakket dus uit en is een deel van de mesh is onbereikbaar.

Als echter nodes B en C gewone clients hadden geweest dan zorgt het Mestastic algoritme er voor dat node C dit pakket gaat doorsturen, dit omdat hij een hoger SNR heeft op dit pakket. Hierdoor wordt node D wel bereikt.

Ergo, het gebruik van router nodes moet goed over nagedacht worden. En in de meeste gevallen is een client node perfect en draagt juist bij aan het vergroten van het mesh-netwerk.Apparaatrol Beschrijving Beste toepassing
Cliënt App verbonden of zelfstandig berichtenapparaat. Algemeen gebruik voor personen die moeten communiceren via het Meshtastic-netwerk met ondersteuning voor clienttoepassingen.
Cliënt Mute Apparaat dat geen pakketten van andere apparaten doorstuurt. Situaties waarin een apparaat deelneemt aan het netwerk zonder pakketroutering, waardoor de netwerkbelasting wordt verminderd.
Cliënt Hidden Apparaat dat alleen uitzendt als dat nodig is voor stealth of energiebesparing. Gebruik in stealth/verborgen implementaties of om de zendtijd/het stroomverbruik te verminderen terwijl u nog steeds deelneemt aan het netwerk.
Tracker Prioriteit ligt bij versturen van GPS-positiepakketten. Het volgen van de locatie van personen of activa, vooral in scenario's waarin tijdige en efficiënte locatie-updates van cruciaal belang zijn.
Lost and Found Verzend regelmatig de locatie van de node als bericht op het standaardkanaal om de verloren node terug te vinden. Wordt gebruikt voor herstelpogingen van een verloren apparaat.
Sensor Prioriteit ligt bij het versturen van telemetriepakketten. Implementatie in scenario's waarin het verzamelen van omgevings- of andere sensorgegevens cruciaal is, met efficiënt energieverbruik en frequente updates.
TAK Geoptimaliseerd voor ATAK-systeemcommunicatie, vermindert routinematige uitzendingen. Integratie met ATAK-systemen (via de Mesthastic ATAK Plugin) voor communicatie bij tactische of gecoördineerde operaties.
TAK Tracker Maakt automatische TAK PLI-uitzendingen mogelijk en vermindert routine-uitzendingen. Standalone PLI-integratie met ATAK-systemen voor communicatie bij tactische of gecoördineerde operaties.
Repeater Infrastructuurknooppunt voor het uitbreiden van de netwerkdekking door berichten door te geven met minimale overhead. Niet zichtbaar in de knooppuntenlijst. Het beste gepositioneerd op strategische locaties om de algehele dekking van het netwerk te maximaliseren. Apparaat wordt niet weergegeven in de topologie.
Router Infrastructuurknooppunt voor het uitbreiden van de netwerkdekking door berichten door te geven. Zichtbaar in de knooppuntenlijst. Het beste gepositioneerd op strategische locaties om de algehele dekking van het netwerk te maximaliseren. Apparaat wordt weergegeven in topologie.
Router Cliënt Combinatie van zowel ROUTER als CLIENT. Niet voor mobiele apparaten. Apparaten op een strategische positie voor prioriteitsroutering die ook als standaard CLIENT moeten dienen.

Per rol zijn standaard instellingen van toepassing, in het volgende overzicht laten we zien welke instellingen bij welke rol standaard ingesteld zijn. De standaard instellingen per rol, kunnen naar eigen wens worden aangepast.

Apparaatrol BLE/WiFi/Serieel Scherm Energieverbruik Opnieuw verzenden Geprioriteerde routering Zichtbaar in de nodelijst
Cliënt Ja Ingeschakeld Normaal Ja Nee Ja
Cliënt Mute Ja Ingeschakeld Laagste Nee Nee Ja
Cliënt Hidden Ja Ingeschakeld Laagste Alleen Lokaal Nee Nee
Tracker Ja Uitgeschakeld Normaal Nee Nee Ja
Lost and Found Ja Uitgeschakeld Normaal Nee Nee Ja
Sensor Ja Uitgeschakeld Hoog Nee Nee Ja
TAK Ja Optioneel Normaal Ja Nee Ja
TAK Tracker Ja Optioneel Normaal Ja Nee Ja
Router Ja Uitgeschakeld Hoog Ja Ja Ja
Router Cliënt Ja Ingeschakeld Hoogste Ja Ja Ja
Repeater Ja Uitgeschakeld Hoog Ja Ja Nee

Waarde Beschrijving
All Standaard Alle berichten zullen opnieuw worden uitgezonden vanuit de primaire mesh evenals andere meshes met dezelfde modem instellingen, dit geldt ook voor berichten waarbij de encryptie instellingen anders zijn.
ALL_Skip_Decoding Hetzelfde gedrag als bij "All", het ontsleutelen van berichten wordt echter overgeslagen en berichten worden gewoon opnieuw uitgezonden. Werkt alleen bij de Repeater-rol.
Local_Only Negeert waargenomen berichten van onbekende meshes die open zijn of die niet kunnen worden ontsleuteld. Zendt alleen het bericht opnieuw uit op de lokale primaire/secundaire kanalen van de knooppunten.
Known_Only Negeert waargenomen berichten van vreemde meshes zoals LOCAL_ONLY, maar gaat nog een stap verder door ook berichten te negeren van knooppunten die niet in de bekende lijst van het knooppunt (NodeDB) staan.


Kort samengevat, over het algemeen is de "Cliënt" rol meer dan voldoende. Rollen als Router, Router Cliënt en Repeater zijn alleen nuttig als je node zich op een plek bevind die zeer gunstig is. Een verkeerde rol kan zelfs negatieve gevolgen hebben voor de mesh! Ditzelfde geldt ook voor het aantal hops, in sommige gevallen kan het verhogen (standaard is 3) een goed idee zijn maar over het algemeen is 3 hops ruim voldoende!

Weet je niet helemaal zeker welke rol voor in jouw situatie het beste is, kies dan voor de "Cliënt" rol. Eventueel kan je, je vraag stellen via de Meshtastic Nederland Telegram groep of een andere rol nodig is (of niet).